Актерское мастерство


Спеціальність: 5.02020101 «Акторське мистецтво»
Спеціалізація «Акторська майстерність»
Термін навчання – 2 р. 6 міс.


     Циклова комісія акторської майстерності  готує кваліфіковані кадри за спеціалізаціями:

     «Акторське мистецтво», кваліфікація:  актор (закладів культури та мистецтв), керівник аматорського театрального колективу

Основные требования к вступительным экзаменам

Голова комісії:  викладач – методист вищої категорії Доленко Надія Йосипівна.

На кафедрі працюють провідні викладачі училища :
- заслужений діяч мистецтв України, театральний режисер Гімельфарб Є.Ю.;
- заслужений артист України, режисер Антонюк А.І;
- заслужена актриса України Кобзар – Слободік Г.А.;
- викладачі - методисти вищої категорії Доленко Н.Й.; Стокіч Т.П.;
- викладачі вищої категорії Корасташ Н.М., Абрамова Т.В.; Ткач Ф.Ф.                                   
- викладачі першої категорії Гімельфарб Н.А., Лугова Л.К.,
- викладачі ІІ категорії Штекель Є.Л., Іванова І.М.
- викладачі – актори театрів  Шевчук О.В., Самусенко О.В., Кондратьєва О.В., Войцеховський С.В., Максимова В.Д.

Викладачі кафедри на своїх заняттях використовують інноваційні методи навчання,  розвиваючи в студентах професійні акторські та режисерські навички та створюють з ними учбові художні програми та вистави.

Основні вимоги до вступних іспитів:

Іспит проходить у вигляді творчого конкурсу до якого абітурієнт повинен підготувати байку, вірш, театральний монолог, уривок з прози, вокальний та танцювальний номери, акторський етюд, заявити свої інші творчі здібності.

Основний зміст роботи за спеціалізацією  «Акторська майстерність»:

Основним завданням першого року навчання є робота актора  над  собою,  над  вивченням  основних  навичок акторської техніки і якнайповніше виявлення індивідуальності кожного  студента. Робота по вихованню актора ведеться на основі методу  К. С. Станиславского і Вл. І. Немировича-Данченко.  В основі програми лежить принцип: "від свідомого оволодіння артистичною технікою  до підсвідомого користування". Практичні заняття на першому курсі включають: акторський тренінг з розвитку основних елементів, що розвивають апарат актора : увагу, сценічне спілкування, уяву і фантазію, емоційну пам'ять, почуття правди і віри, сприйняття, освоєння пропонованих обставин, а також роботу над акторськими етюдами.
 
Головним завданням другого року навчання є уміння діяти в обставинах, пропонованих  автором. Робота має бути спрямована на освоєння елементів втілення. Другий рік  повинен стати серйозною школою усебічного дослідження драматургічного  матеріалу ролі,  враховуючи  особливості стилю твору, мови автора. Практичні заняття  включають роботу над уривками з п'єс. Перехід до авторського тексту - це новий етап,  пов'язаний з оволодінням технікою словесної  взаємодії.

На другому році навчання студенти повинні вміти відтворити логіку боротьби в сценічній події і щиро виконувати  дії, без яких ця подія не може здійснюватися.
До кінця року готується курсовий спектакль. У цей період підвищується значення самостійної роботи студента над роллю - вивчення драматургічного  матеріалу, створення біографії образу, робота над текстом.  

Уміння діяти в образі на сцені у присутності глядача, володіти увагою залу  для глядачів, почуття  відповідальності за проведення спектаклю і його успіх - це основні завдання, що встають перед студентами на третьому курсі навчання, який  присвячується підготовці  і випуску дипломної  роботи. Цей рік є перехідним  етапом допрофесійної  творчої роботи в театрі.

Переддипломна практика студентів проходить на базі театрів міста, що дозволяє  студентам впритул познайомитися з театральним виробництвом і роботою над спектаклем,  а також  взяти безпосередню участь як в репетиційному процесі, так і роботі в масових сценах  або епізодах в спектаклях діючого репертуару.