Светотехническое обеспечение мероприятий

       Художник з освітлення (світлотехнік) готується для роботи в театрах, телестудіях, Палацах культури та інших театрально-видовищних підприємствах, а також в проектних організаціях, конструкторських бюро на засадах: художник з  освітлення,  електромеханік студійного освітлення або  старший освітлювач, світлотехнік  і  т.  ін.
Є безпосереднім організатором та виконавцем виробничого процесу в освітлювальних  цехах видовищних підприємств.

         Художник з освітлення (світлотехнік) повинен володіти глибокими і міцними теоретичними та професійними знаннями, практичними навичками та уміннями з обраної спеціальності, пос¬тійно працювати над підвищенням культурного та професійного рівня, з відповідальністю ставитися до дорученої справи, виявляти ініціативу та твор¬чість в роботі.

        Художник з освітлення (світлотехнік) повинен знати: теоретичні основи електротехніки, устрій і правила застосування електровимірювальних прила¬дів, основи оптики і світлотехніки; принцип дії, устрій та кваліфікаційні характеристики джерел світла; світлові параметри освітлювальної апаратури, що використовується в театрах, кіно-  і телестудіях; електротехнічні матеріали; основи електроніки, устрій та експлуатаційні характеристики регуляторів освітлення (як вітчизняних, так і закордонних); основи кольорознавства, техніку і технологію сцени, прийоми художнього освітлення вистав, економіку театрально-видовищних підприємств та основи менеджменту, трудове законодавство держави, діючі системи стандартів, норми та правила, що використовуються при проектуванні, монтажі та наладці обладнання, методику виявлення та усунення типових зіпсувань світлотехнічних комплексів театрів, телебачення, радіо- та кіностудій та інш. видовищних підприємств;

        Художник з освітлення (світлотехнік) повинен вміти:
  •  вірно і раціонально організувати свою роботу і роботу підлеглого персоналу з виконання виробничих завдань;
  •  ставити світло до спектаклю, кінозьомок і телепередач, розробляти світлову партитуру, забезпечувати створення всіх необхідних світлових ефектів, працювати з усіма типами освітлювальної те регулюючої апаратури, робити профілактичний та поточний ремонт апаратури;
  •  вільно читати та створювати креслення і схеми, проводити необхідні проектувальні розрахунки по електроосвітлювальному обладнанню та кольоровому освітленню вистав;
  •  забезпечувати контроль за виконанням правил  протипожежної безпеки та правил безпечного проведення робіт;
     Має оволодіти однією з робітничих  професій електротехнічного або електроосвітлювального напрямку.