Бутафорское искусство

Театрально-декорационное искусство (рисунок-живопись)

Завідує цикловою комісією
Єрмоленко Вадим Володимирович тел. 746-31-14 (15), 0677760725

Викладачі: Вилкун М.М., Гришина Є.М., Гуренко Є.Л., Луговий О.М., Соломін О.С., Суха Ю.В.

Художник-бутафор, художник по оформленню ігрових ляльок готується для забезпечення художньо-бутафорського оформлення вистав в театрах, телекіно студіях, для роботи бутафором, завідуючим бутафорським цехом (відділом) ТВП,  майстром по виготовленню ігрових ляльок.
Професія художника-бутафора і майстра ігрової ляльки, яку одержують студенти, унікальна.
На практичних заняттях студенти створюють зразки предметів театрального реквізиту з пап’є-маше, гіпсу, оргскла, пінопласту, деревини, металу, виготовляють ляльок різних конструкцій – маріонетки, тростьові, планшетні та естрадні, рукавичні та тіньові. Крім того вони навчаються скульптурі, театральному макету, театрально-декораційному живопису, вивчають історію образотворчого мистецтва та матеріальної культури.

Коллектив предметно-цикловой комиссии рисунка и живописи
Уникальную профессию бутафора художника и мастера игровой куклы добывают студенты под руководством Ермоленка В. В., Гришинои Е. М., Сухои Ю. В., Подобеда В. И. Они создают прекрасные образцы предметов быта с папье-маше, оргскла и дерева, металла и гипса. Студенты учатся скульптуре, театральному макету, композиции оформления кукольного представления, изучают историю материальной культуры и игрушки, изготовляют кукол разных конструкций - марионетки, тростьови, планшетные и эстрадные, рукавичные и теневые.