Документи та інформация ОТХУ


Керівні працівники

    Директор:
Каджаєва Маріанна Аміранівна


    В.о. заступника директора з навчальної роботи:
Доленко Надія Йосипівна

    В.о. заступника директора з адміністративно-господарської роботи:
Одарій Тетяна Валеріївна


    Завідувач денним відділенням:
Луценко Надія Євгенівна


    Головний бухгалтер:
Борісіхіна Тетяна Єнісеївна

    Керівник фізичного виховання:
Трофименко Юрій Георгійович


    Начальник штабу цивільної оборони:
Шойко Ігор Олегович


    Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників:
Одарій Тетяна Валеріївна


    Психолог:
Доленко Олена Анатоліївна

    Методисти:
Луговий Михайло Опанасович 
Сорокіна Маргарита Володимирівна
Рєпнова Тетяна Петрівна

    Завідуючий методичним кабінетом:
Азаренко Оксана Віталіївна
    
    Юрисконсульт:
Монастирська Марія Григорівна


Документи Вищого навчального комунального закладу 
“Одеське театрально-художнє училище” (ВНКЗ “ОТХУ”)

 

Установчі документи

Документи про державну реєстрацію юридичної особи 

Статут ВНКЗ “ОТХУ” 

Ліцензії та сертифікати на провадження освітньої діяльності

Наказ про призначення директора

Контракт з директором

Висновок експертної комісії МОН України про результати експертизи підготовки фахівців спеціальності “Акторське мистецтво”

 

Документи по приміщеннях

Витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Свідоцтва про право власності

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження гуртожитку

Договори аренди на приміщення навчального корпусу (Степова, 24)

 

Фінансові документи

Річний план закупівель 2017

Вартість навчання

Плата за проживання у гуртожитку (для студентів)

Плата за проживання у гуртожитку (інші)

Вартість підготовчих курсів

Вартість підготовчих курсів з української мови

Вартість контракту в 2017 році 

Вартість проживання в гуртожитку студентів (за місяць) 

Вартість проживання в гуртожитку сторонніх осіб (в т.ч. абітурієнтів)


2017/2018 навчальний рік


Розклад дзвінків ВНКЗ “ОТХУ” 

Академічний календар

Графік навчального процесу 

Комплексний план навчально-методичної та виховної роботи 

Стипендії на ІІ семестр 17/18 н.р. 

Розклад занять на І семестр

Рейтинг успішності студентів для призначення академічних та соціальних стипендій

Стипендіальний рейтинг 17/18 літо


Внутрішні положення

 Положення про надання платних послуг ВНКЗ “ОТХУ”

Положення про використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів

Положення про атестацію викладачів

Положення про планування роботи та звітування педагогічних працівників

       Етичний кодекс викладача

       Етичний кодекс студента

Положення про проведення практик студентів

Положення про систему контролю знань і умінь студентів

 Положення про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень

Положення про методичну роботу

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії

Положення про видачу диплома з відзнакою

Положення про академічну відпустку

Положення про доступ до публічної інформації

Положення про індивідуальний графік відвідування занять

Положення про переведення з контрактної на бюджетну форму навчання

Положення про переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про студентське самоврядування

       Положення про гуртожиток

Правила проживання в гуртожитку

Положення про навчальний кабінет  

Положення про призначення стипендій 

Правила отримання стипендій

       Положення про навчальну лабораторію 

       Положення про організацію навчального процесу у ВНКЗ "ОТХУ" 

Положення про директорські контрольні роботи 

Про забезпечення якості навчальної діяльності

        Про планування та облік роботи викладачів


Методична документація для викладачів 

Як заповнювати журнали

Графік, план та паспорт кабінету

Робоча програма

Екзаменаційні білети

Відомість обліку успішності для заліків/іспитів 

Навчально-методичний комплекс предмету 

Типи методичних розробок